Τηλέφωνα επικοινωνίας:    215 55 55 003

                                              697 1817 722


e-mail: kpaltatzidou@gmail.com

UA-36247617-1 UA-37829853-1